preload

Majandusaasta aruanne ootab? Teeme ära!

Kas tead, et

  • äriühingu juhatus peab esitama kinnitatud majandusaasta aruande mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Seega äriühingutel, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, tuleb 2011. a kohta esitada aruanne hiljemalt 30. juunil 2012. a.
  • koos majandusaasta aruandega tuleb äriregistrile esitada ka osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga või üle 10% aktsiatega määratud häältest omavate aktsionäride nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga.
  • majandusaasta aruande kinnitamiseks kutsub juhatus kokku osanike või aktsionäride üldkoosoleku.
  • aastaaruanne tuleb esitada Äriregistri e-aruandluse keskkonnas ja digitaalallkirjastada.

Millega riskid, kui majandusaasta aruannet ei esita?

  • Kas Sinu äripartnerid tahavad Sinuga äri ajada, kui märkavad, et Sa pole majandusaasta aruannet esitanud? Nad ilmselt arvavad, et lisaks lohakusele võib Sul olla põhjust ka midagi olulist varjata.
  • Sinu liisingu- ja laenusaamise päevad on läbi!
  • Olukorras, kus majandusaasta aruannet ei ole kuue kuu jooksul äriregistrile esitatud, teeb registripidaja registrist kustutamise hoiatuse ning määrab täiendava tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks. Kui äriühing ei ole ka eelnimetatud tähtaja jooksul esitanud äriregistrile majandusaasta aruannet ega toonud välja selle esitamist takistavaid mõjuvaid põhjuseid, võib registripidaja avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ning kutsuda äriühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest äriühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist. Lisaks muidugi trahv!

Majandusaasta aruande koostamise etapid.

Majandusaasta aruanne koosneb kahest mahukast osast: raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruandele lisatakse veel audiitori järeldusotsus (auditi kohustuslikkuse korral) ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek (äriühingutel). Seega on majandusaasta aruandega päris palju tööd, mida ei maksa päris viimasele hetkele jätta!

Kui oled siiani oma kviitungeid ja arveid kingakarpi kogunud või lihtsalt lootnud aastaaruande esitamisega viimase võimaluseni venitada, siis ÄRA ENAM OOTA!

Ära jäta aastaaruande esitamist viimasele hetkele. Võta meiega ühendust ja hakkame asjaga pihta!

Pane oma andmed siia kirja, võtame Sinuga personaalse pakkumise tegemiseks kiiresti ühendust.

Nimi ja/või ettevõte

E-post

Telefon